Ένας Αγωνιστής – Un luchador – Antonia Kyriakoulakou
Ένας Αγωνιστής – Un luchador – Antonia Kyriakoulakou

Ένας Αγωνιστής – Un luchador – Antonia Kyriakoulakou

(En memoria de la 2ª Guerra Mundial
y de la guerra civil griega)

El padre hablaba a las montañas
Y ellas, le respondían.
Estaba saltando por las pendientes empinadas.
Y ellas, le acompañaban…

Lazo fuerte.
Como el del útero.
Su mirada se extendió lejos.
Llegó hasta el bullicio de la guerra.
italianos, alemanes, griegos…

El tablero estaba dividido.
Sin rey, entre las torres…

Lleno de osadía, de valentía.
Se encontró con la muerte,
con la bala, con la nieve.
Con el injustamente muerto compañero…

Creta, cautiverio.
Fugitivo, en Maní de nuevo,
El lugar natal.
De repente, traición.
De los griegos.
Griego él también.
Un oficial en cautiverio.

Otra vez.
Entre griegos.
Doble la responsabilidad.
El enemigo uno. El invasor.
Nadie más. Makrónisos.
Ni un alma viva,
Redención, el escaso alimento.

Allí, hombre entre hombres.
Digno, entre dignos.
Un oficial también allí.

Perseguido quizás él también.
Orgulloso hombre de Mani.
Altruista, Generoso.

Benefactor de la patria,
Siervo y defensor de ella.

Alma irreconciliable.
Nacido de la valentía,
de Ancestros, de Progenitores Caudillos.

Un luchador, el padre. Entre padres luchadores.

(Εις Ανάμνηση του 2ου παγκόσμιου πολέμου, του Ελληνικού εμφυλίου) 

Ο πατέρας μιλούσε με τα βουνά
Και κείνα, του απαντούσαν.
Δρασκέλιζε τις απότομες πλαγιές
Και κείνες, τον συντρόφευαν…

Δεσμός ισχυρός.
Όπως εκείνος της μήτρας.
Αγνάντεψε το βλέμμα του μακριά.
Έφτασε την αντάρα του πολέμου.
Ιταλοί, Γερμανοί, Έλληνες…

Η σκακιέρα χωρίστηκε.
Χωρίς βασιλιά, ανάμεσα σε πύργους…

Εμφορούμενος από τόλμη,
αντρειοσύνη.
Αντάμωσε το χάρο,
τη σφαίρα, το χιόνι,
Τον αδικοχαμένο σύντροφο…

Κρήτη, αιχμαλωσία.
Δραπέτης, στη Μάνη ξανά,
Τη γενέτειρα.

Ξάφνου προδίδεται.
Από Έλληνες.
Έλληνας και αυτός.
Αξιωματικός σε αιχμαλωσία.

Ξανά.
Ανάμεσα σε Έλληνες.
Διπλή ευθύνη. Ένας ο εχθρός.
Ο εισβολέας. Κανένας άλλος.

Μακρόνησος.
Ψυχή ζώσα,
Λυτρωμός, η λιγοστή τροφή.
Εκεί, άνθρωπος,
ανάμεσα σε ανθρώπους.
Άξιος, ανάμεσα σε Άξιους.

Αξιωματικός και εκεί.
Κατατρεγμένος, ίσως και εκείνος.
Περήφανος Μανιάτης.
Απλόχερος, Γενναιόδωρος.

Ευεργέτης της πατρίδας,
Υπηρέτης και υπέρμαχός της.
Ψυχή ασυμβίβαστη.
Γέννημα ανδρείας,
Προπατόρων,
Γεννητόρων Αρχηγών.

Ένας Αγωνιστής, ο πατέρας.
Ανάμεσα σε πατέρες αγωνιστές.

Συγγραφή και Μετάφραση: Αντωνία Κυριακουλάκου© 12 Μαρτίου 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *