Ποίηση

Μέρες της μνήμης

οι πρόσφατες,

αλλά όχι μόνον αυτές!

Η Ποίηση,

θυμίζει τη Zωή.

Αυτή, που ξεχνιέται,

η αφήνεται πίσω.

Για να προλάβει,

Εκείνη.

Η Άλλη,

που την ορίζουν

συνθήκες και όροι…

21.03.2023 Αντωνία Κυριακουλάκου

……………………………………………………………

Poesía

Días de recuerdo

los recientes,

pero no solo ellos!

La Poesía,

recuerda la Vida.

Ella, la olvidada,

o que se queda atrás.

Para alcanzarse a

Esa.

La Otra,

que la definen

términos y condiciones…

21.03.2023 Antonia Kyriakoulakou

………………………………………………………………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *