Το μπλε μπαλόνι και το δακτυλίδι της διαδοχής
Το μπλε μπαλόνι και το δακτυλίδι της διαδοχής

Το μπλε μπαλόνι και το δακτυλίδι της διαδοχής

El globo azul y el anillo de sucesión

Το μπλε μπαλόνι και το δακτυλίδι της διαδοχής

Με το σκύλο μου, 
περπατώντας προς το πάρκο,
σήμερα, ένα λιόλουστο πρωϊνό,
με την πάχνη της αυγής
vα δροσίζει τα χορτάρια, 
τα δέντρα και τη γη.

Να σου, πετώντας 
ένα μπλε μπαλόνι 
προσγειώνεται στα πόδια μου.
Κοίταξα στον ουρανό, κανένας ψηλά
κοίταξα τριγύρω, καμία ψυχή, 
εκτός των δύο μας.
Ο Άργος και εγώ.

Μπλε καθάριο χρώμα,
ουρανού, θάλασσας, αισθήσεων
Χρώμα ανάτασης, αλλά και ανάστασης,
που αγγίζει την τελειότητα της σκέψης.


Ένας κόσμος μπλε!

Να σου, ανάμεσα στα χορτάρια, 
και ένα μικρό γαλάζιο 
κοριτσίστικο δακτυλίδι
Πάνω του, ζωγραφισμένη η εικόνα
ενός χαμογελαστού παιδικού προσώπου.
Ενός κοριτσιού, με τα μεγάλα γαλάζια μάτια της 
ορθάνοικτα προς τον κόσμο,
με ξανθά κοντά μαλλιά, 
και ένα χαμόγελο, αφοπλιστικό.

Κορίτσι και μπαλόνι.
Κόσμος και δακτυλίδι.
Μπλέ.
Τα όνειρα μας τα παιδικά
ανασταίνονται.

Να και η διαδοχή.
Κορίτσι- γυναίκα, 
φύση ανατρεπτική.

Γεμάτη ενσυναίσθηση, φαντασία, τόλμη
Πολυσύνθετη προσωπικότητα.
Αγγίζει, αφουγκράζεται, μαθαίνει,
εξιστορεί, παράγει, αναπαράγει,
εμβαθύνει, απολαμβάνει,  
σαγηνεύει και σαγηνεύεται.

Με το πνεύμα, το ήθος, τις αξίες της.
Προωθεί, δέχεται και μοιράζεται τη ζωή!

Ζωή, ζωή, ζωή!
Αθήνα, 8 Μάρτη 2023, 
Τόνια Κυριακουλάκου
..................................................................
El globo azul y el anillo de sucesión.


Con mi perro, caminando 
hacia al parque, 
hoy, una mañana soleada, 
con el rocío de la madrugada 
refrescando las hierbas,
los árboles y la tierra.

De repente, 
volando un globo azul
aterriza a mis pies.
Miré al cielo, nadie arriba
miré a mi alrededor,ni una sola alma,
sino nosotros dos.
Argos y yo.

Color azul puro, 
del cielo, del mar, de las sensaciones
Color de ascensión, pero también de resurrección,
que toca la perfección del pensamiento.

¡Un mundo azul!

De repente, entre las hierbas, 
uno pequeño anillo azul, de niña.
Sobre él, pintada la imagen 
de una cara sonriente de niña. 
De una niña, con sus ojos azules y grandes 
abiertos hacia al mundo,
con pelo rubio corto, 
y una sonrisa, encantadora. 

Niña y globo.
Mundo y anillo.
Azul.
Nuestros sueños de infancia
resucitándose. 

Aquí está la sucesión.
Nina-mujer, 
naturaleza subversiva. 

Llena de empatía, imaginación, audacia. 
Personalidad compleja.
Toca, escucha, aprende,
narra, produce, reproduce, 
profundice, disfruta, 
seduce y está seducida. 

Con su espíritu, su ethos, sus valores. 
¡Promueve, acepta y comparte la vida! 

¡Vida, vida, vida!
En Atenas, el 8 de marzo de 2023, 
por Tonia Kyriakoulakou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *