21ος αιώνας. Η εποχή της ηλεκτρονικής διακίνησης της «άυλης» ποιητικής πραγματικότητας – Carlos Cuesta “Περιπλανήσεις”
21ος αιώνας. Η εποχή της ηλεκτρονικής διακίνησης της «άυλης» ποιητικής πραγματικότητας – Carlos Cuesta “Περιπλανήσεις”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *